vefff (vefff) wrote,
vefff
vefff

This journal has been placed in memorial status. New entries cannot be posted to it.

Вплив суб’єктів виховання на свідомість і ПІДСВІДОМІСТЬ

Перепост статьи Роман ShaRP

с http://ord-ua.com/2009/11/07/dlya-lyubitelej-etogo-dela-kontseptsiya-vospitaniya-natsionalnogo-soznaniya-podsoznaniya-i-povedeniya/?lpage=1

Статья отличная, кроме того опубликованная «Концепция национально-патриотического воспитания молодежи» весьма созвучна с телодвижениями гаранта, Скипальского, Збитнева и компании по захвату власти. Некоторые пункты  я позволила себе прокомментировать вслед за Романом.

 

Утверждена “Концепция национально-патриотического воспитания молодежи”. Новость об этом на “Коммерсанте”.

Текст я брал с http://osvita.ua/legislation/other/5397 . Найти что-то более официальное не удалось. Кому удастся — бросите ссылкой, сверим. На сайте Кабанмина лежит официальная версия. Тексты совпадают, проверено.


Во многом документ представляет из себя стандартное нагромождение “за все хорошее”, а также этакий странный сплав направлений подготовки “желающего вступить в армию” (в условиях перехода на контрактную основу — это есть в преамбуле) и воспитания “развитого (и патриотически настроенного) гражданина”.

Но среди этого как бы благонамеренного бюрократизма блистают очень, очень крупные перлы.

Избранные цитаты, и к некоторым комментарии:


У сучасному суспільстві вживається погляд на виховання, як процес подолання негативних тенденцій у розвитку особистості й сприйняття вихованця лише як об’єкта виховних впливів.
— крррррасота. “Ты только объект, воспитуемый”.


формування мовної культури, оволодіння та вживання української мови, як духовного коду нації;

- формирование языковой культуры, овладение и употребление украинского языка, как духовного кода нации;
відродження та розвиток українського козацтва як важливої громадської сили військово-патріотичного виховання молоді;

- возрождение и развитие украинского козацтва как важной общественной силы военно-патриотического воспитания молодежи.


У ході реалізації зазначеного принципу вихованець та педагог стикаються з проблемами, розв’язання якого вимагає творчого підходу, що стимулює розвиток моральної культури вихованця та є джерелом його особистісного розвитку.

- несоответствие чисел в частях предложения. “Грамотно” у нас концепции пишут…


Удосконалення системи національно-патріотичного виховання слід здійснювати шляхом розвитку у суспільстві високої соціальної активності, громадянської відповідальності, духовності, становлення громадянського суспільства, що складатиметься з молодих громадян, які володіють високою свідомістю та здатністю проявити її в повсякденній діяльності з забезпечення сталого розвитку;

- владеют высоким сознанием (высокой сознательностью) — это как? Ошибка перевода “высокосознательных”?

створення умов для забезпечення реалізації конституційних прав людини та його обов’язків
- а вот это ну уж очень сильно смахивает на ошибку автоперевода с русского “прав человека и его обязанностей”.

створення умов для посилення патріотичної направленості телерадіомовлення та інших засобів масової інформації при висвітленні подій та явищ суспільного життя, активна протидія антипатріотизму, маніпулюванню інформацією, фальсифікації історії України;
- “усиление патриотической направленности СМИ при освещении событий и явлений общественной жизни”?
Активное противодействие антипатриотизму? А как это?
(Да просто, Роман – «пятую колонну» (малороссов, как выражается гарант) – в резервации, желательно в Чернобыльской  зоне – fff (1 УК)™)


розроблення положень про державні нагороди та відзнаки для вихователів, наставників за успіхи у патріотичному вихованні молоді

- награды за успехи в патриотическом воспитании? А как успехи будут измерять? Чем больше из класса пошло служить — тем больше учитель воспитал патриотов? :)


проведення днів і місячників захисника Батьківщини

- ну, день защитника Родины мы все знаем, и даже не один. А вот месячник — это по-моему что-то новое. Вот вы себе 23-е февраля, растянутое на месяц, представляете? :) (Предлагаю дополнить ежедневными «пятиминутками ненависти» по отношению к неукрам – fff (1 УК)™)


виховання у молоді національної свідомості, яка ґрунтується на українській національній ідеї;
- воспитание у молодежи национального сознания (той самой национальной свидомости), которое основывается на украинской национальной идее.


сприяння формуванню позитивного іміджу українських естрадних виконавців, діячів культури і мистецтва, спортсменів, активне залучення їх до патріотичного виховання молоді;

- власти подряжаются формировать позитивный имидж эстрадных исполнителей, “деятелей культуры и искусства”, спортсменов. Круто. :))


забезпечення дієвого впливу суб’єктів виховання, державних і громадських організацій на свідомість,
підсвідомість і поведінку молодіжного покоління з метою формування високих моральних, військово-професійних, психічних і фізичних якостей;

- гвоздь программы. Обеспечение действенного влияния государственных и общественных организаций на сознание, подсознание и поведение молодежного поколения. Да-да-да-да-ДА. Не только национальное сознание, но теперь еще и национальное подсознание, национальная подсвидомость. Хотелось бы верить, что это кто-то жестко пошутил… Это не шутка, это текст официального приказа, лежащего на сайте Кабмина.

 

сприяння розширенню контактів з українцями, які проживають за межами України;

- содействие расширению контактов с украинцами, проживающими за границами Украины. Контактов какого рода, простите?


Длинная цитата об информационно-пропагандистском обеспечении нацпатского воспитания молодежи:


4.3. Інформаційно-пропагандистське забезпечення національно-патріотичного виховання молоді:
розроблення рекомендацій щодо посилення патріотичної спрямованості програм радіомовлення та телебачення, матеріалів друкованих засобів масової інформації;

 

активна протидія фактам, що фальсифікують історію України та її сьогодення;


створення в мережі Інтернет інформаційної бази з питань патріотичного виховання молоді;


організація у теле-, радіопрограмах і в пресі постійно діючих рубрик про патріотичне виховання молоді, про досвід роботи у цьому напрямі різних соціальних інституцій, у тому числі ветеранських, молодіжних і дитячих громадських організацій, із залученням до обговорення проблем патріотичного виховання молоді відомих вчених, державних і громадських діячів, представників культури і мистецтва, педагогів, ветеранів війни і праці, лідерів та активістів громадських організацій; випуск спеціального друкованого видання з проблем патріотичного виховання молоді;


недопущення пропаганди в засобах масової інформації культу насильства, жорстокості і бездуховності, поширення порнографії та інших матеріалів, що підривають суспільну мораль;

 

підтримка україномовних молодіжних друкованих засобів масової інформації, теле- та радіопрограм, Інтернет-центрів;

 

виробництво кіно- і відеофільмів, видання творів, постановка спектаклів, спрямованих на патріотичне виховання підростаючого покоління.

 

- это все, все прекрасно.

) Разработка рекомендаций по усилению патриотической направленности СМИ.

) активное противодействие фактам которые фальсифицируют историю Украины и ее настоящее
) база по патриотическому воспитанию

) организация в СМИ рубрик по патриотическому воспитанию

) поддержка украиноязычных молодежных СМИ и интернет-ресурсов.


відродження духовності, забезпечення прав на свободу світогляду і віросповідання;

- возрождение духовности, обеспечение прав на свободу мировоззрения и вероисповедания.

Возрождение духовности и “свобода мировоззрения” как-то плохо сочетаются, да и со “свободой вероисповедания” “духовность” тоже не складывается, как правило — но это же “такие мелочи”

 

Толстая цитата о роли семьи в процессе патриотического воспитания:


4.5. Посилення ролі сім’ї у процесі патріотичного виховання молоді:

 

створення сприятливого рівня життєдіяльності сім’ї, належних умов для фізичного, інтелектуального, морально-естетичного, освітнього та духовного розвитку дітей та молоді на засадах національних традицій, педагогічної науки та кращого світового досвіду;


підвищення педагогічної культури батьків, зокрема шляхом підготовки нових програм і посібників з питань патріотичного виховання дітей та молоді у сім’ї, активізація діяльності органів державної влади та громадських структур у цьому напрямі;


створення всеукраїнської та регіональних інформаційно-статистичних баз даних стосовно різних категорій сімей з метою їх соціальної підтримки.
(Да чего уж там «с целью социальной поддержки», говорите прямо – для удобства СБУ – fff (1 УК)™)

- повышение педагогической культуры родителей, в частности путем подготовки новых программ и пособий по вопросам патриотического воспитания детей и молодежи в семье, активизация деятельности органов гос. власти и общественных структур в этом направлении.


4.6. Формування науково-теоретичних і методичних засад національно-патріотичного виховання молоді:
здійснення заходів щодо розширення фактографічної бази історичних подій, публікація нових архівних документів, видання воєнно-історичної літератури, мемуарів, довідкових матеріалів про здобутки України за роки незалежності, серій книг патріотичної спрямованості, календарів;
(Это напоминает изданный в середине учебного года учебник по пению (!) с рекламой Славы Вакарчука – money-money-money – fff (1 УК)™)

- “расширение фактографической базы исторических событий” — это как? (Очень просто, Роман. Берем фотографии голодающего Поволжья и Великой депрессии – получаем голодомор. СБУ и здесь что-нибудь придумает, – fff (1 УК)™)

так же, как и “публикация новых архивных документов”, — “все, что было не со мной, помню” ?

“воєнно-історичної літератури” — опять таки безграмотно, правильно “військово”.


зміцненню єдності й дружби корінних народів і національних меншин України;

- “укрепление единства и дружбы коренных народов и национальных меньшинств Украины”. Очень жизнерадостная формулировка, правда? (Правда. Это как понимать – при осуществлении «активної протидії антипатріотизму» неукрам разрешается дружно отстреливаться?  – fff (1 УК)™)


Итого: по адресу http://osvita.ua/legislation/other/5397 опубликован колоссально феерический документ. Если это действительно копия официальной концепции, утвержденной приказом по четырем министерствам, то. Это толстый полярный лис.


Р.S. По странному стечению обстоятельств все четыре министерства, по которым распространяется этот приказ, возглавляют назначенцы Ющенко.


Р.Р.S. На сайте Ровенской Облгосадминистрации висит, видимо, черновой вариант, дата публикации проставлена год назад. В этом варианте перла про подсознание, например, — нет. Но другие есть.


Р.Р.Р.S. От имени мнстрства обрзвния подписано Вакарчуком.

Роман ShaRP

Tags: нацизм, укры
Subscribe

 • Что первично?

  Спасибо berdychevsky за наводку на прекрасное Рукопожатный совестливый человек экземпляр, украинский…

 • ОПРОС «ВАШ ВЫБОР»

  Этот опрос показал, что 68,9% респондентов считают государственный переворот в России катастрофой. Сейчас один простой вопрос –…

 • ПЛАНЫ ЛЕНТОЧНЫХ ГЛИСТОВ - 3

  Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков назвал репортаж британского телеканала Sky News «классическим примером информационной…

 • Post a new comment

  Error

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

  When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
  You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
 • 1 comment